Baanregels en richtlijnen

DIGITAAL AFHANGBORD

  • Er moet altijd gebruik gemaakt worden van het digitale afhangbord.
  • Is het digitale afhangbord niet ingesteld en er komen tennissers(sters), dan moeten diegenen, die de klok niet hebben ingesteld, de baan direct verlaten.

PASJES

De ledenkaarten moeten bij aankomst ‘ingeklokt’ worden op het digitale afhangbord. Is er niet digitaal ingeklokt, dan moeten diegenen, die niet hebben ingeklokt, de baan direct verlaten. Spelen op andermans ledenkaart is verboden! In geval van verlies kan tegen betaling van €5,- een nieuwe ledenkaart verkregen worden bij de ledenadministratie.

SPEELDUUR

Het team dat het eerst compleet bij de baan aanwezig is (min. twee personen) heeft het recht om een baan te reserveren. Dus: één speler bij de baan kan geen baan reserveren. De speelduur is voor enkelspel 30 minuten en voor dubbelspel 45 minuten.

ALGEMEEN

Let op: de KNLTB Ledenpas van een vorig seizoen zijn NIET meer geldig.
Een niet-lid mag slechts driemaal per jaar geïntroduceerd worden. Men kan dan tegen betaling van €2,50 p.p. per drie kwartier een introductiekaart halen in het clubhuis. Het lid dat introduceert, is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de introductiekaart en voor het naleven van de hierboven genoemde regels.

NOTA BENE

Het bestuur ziet bovenstaande regels als een noodzakelijk kwaad. Wij vertrouwen erop, dat het gezegde: "regels zijn er om overtreden te worden ", in onze vereniging niet van toepassing zal zijn. Daarentegen rekenen wij op uw sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel wij niet zitten te springen om als klachtenbureau op te treden, zullen wij in voorkomende gevallen niet schromen, zo nodig passende maatregelen te nemen.

BEDIENING BAANVERLICHTING

Als de verlichting is ingescha­keld gaat automatisch na 50 min. een zoemer. Op het bedieningskastje gaat de knop branden knipperen welke baan het betreft. Dit is het teken, dat over 5 min. de verlichting uitschakelt. Indien men wil verhinderen dat de verlichting uitschakelt, moet men opnieuw op 2 keer op deze knop drukken en de tijd gaat weer naar 50 minuten. Om 23.00 uur 's avonds schakelt de verlichting uit zonder dat men dan een waarschu­wingssignaal vooraf krijgt.  

ALS U DE BAAN VERLAAT, DE VERLICHTING UITSCHAKELEN. Dit kan door 5 seconden op de knop te drukken van op de aan/-uit knop.

TOERNOOIEN/COMPETITIES

Het ligt in de bedoeling om in het komende seizoen weer verenigingstoernooien te organiseren. Tijdens deze toernooien is het niet altijd mogelijk om vrij te tennissen. Wij hopen, dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.

VERZEKERING

Leden en bezoekers doen door het betreden van het complex aan risico-aanvaarding. Het betreden van het tennispark is dus voor eigen risico.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0418-632781

T.V. Maasdriel

Ipperakkeren 6
5331 XR KERKDRIEL
Nederland