Baanregels en richtlijnen

Digitaal afhangbord

Als u gaat tennissen, moet u altijd gebruik maken van het digitale afhangbord. Bij aankomst 'klokt' u met uw ledenpas 'in' om een baan te reserveren. Heeft u niet ingeklokt en komen er spelers, dan moet u direct de baan verlaten.

Speelduur

De spelersgroep die het eerst compleet aanwezig is (min. twee personen) heeft het recht om een baan te reserveren. Dus: één speler kan geen baan reserveren. De speelduur is voor enkelspel en voor dubbelspel 45 minuten.

Uw ledenpas

Spelen op andermans ledenpas is niet toegestaan. Bent u uw ledenpas verloren, dan kunt u tegen betaling van €5,- een nieuwe ledenpas aanvragen via [email protected] 

LET OP: Bij beëindiging van uw lidmaatschap dient u uw pas weer in te leveren bij de ledenadministratie. De pas blijft eigendom van de club.

Algemeen

U mag maximaal drie keer per jaar een niet-lid introduceren. U kunt tegen betaling een introductiekaart verkrijgen in het clubhuis. De prijs is €2,50 per 45 minuten speeltijd. Het lid dat introduceert, is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de introductiekaart en voor het naleven van de hierboven genoemde regels.

Houdt u aan de regels

Het bestuur ziet bovenstaande regels als noodzakelijk. Wij rekenen op uw sportiviteit en rechtvaardigheidsgevoel. Hoewel wij niet zitten te springen om als klachtenbureau op te treden, zullen wij in voorkomende gevallen niet schromen, zo nodig passende maatregelen te nemen.

Bediening baanverlichting 

Als de verlichting is ingescha­keld gaat automatisch na 50 minuten een zoemer. De knop op het bedieningskastje knippert om aan te geven welke baan het betreft. Dit is het teken, dat over 5 minuten de verlichting uitschakelt. Wilt u voorkomen dat de verlichting uitschakelt, druk dan 2 keer op de knipperende knop en de tijd gaat weer naar 50 minuten. Om 23.00 uur 's avonds schakelt de verlichting automatisch uit zonder waarschu­wingssignaal vooraf.  

Verlaat u de baan en wordt deze na u niet meer wordt gebruikt? VERGEET DAN NIET DE VERLICHTING UIT TE SCHAKELEN. Dit kan door 5 seconden op de knop te drukken.

Baanbezetting tijdens toernooien 

Tijdens verenigingstoernooien is het niet altijd mogelijk om vrij te tennissen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Eigen risico

Leden en bezoekers doen door het betreden van tennispark aan risico-aanvaarding. Het betreden van het tennispark is dus voor eigen risico.